Lời giới thiệu và hình ảnh về trường


Lời giới thiệu và hình ảnh về trường

1. Lời giới thiệu và hình ảnh về trường

Trường Mầm non An Sinh B được tách và thành lập theo quyết định số 1229 ngày 13/ 08/ 2009 của UBND huyện Đông triều. Với tổng diện tích nhà trường là 6.230,4 m2. Trong quá trình xây dựng và phát triển nhà trường tháng 11/2013 trường được công nhận trường Mầm non đạt chuẩn Quốc Gia mức độ I và đến tháng 11/2018 trường được công nhận trường Mầm non đạt chuẩn Quốc Gia mức độ II.

Bên cạnh việc chăm lo xây dựng cơ sở vật chất phục vụ cho công tác chăm sóc giáo dục trẻ trong nhà trường thì công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên được đặc biệt quan tâm. Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường là 20 đồng chí. Nhà trường luôn tạo điều kiện để cán bộ giáo viên, công nhân viên học tập các lớp bồi dưỡng, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng với yêu cầu phát triển của xã hội.

2. Sứ mệnh, tầm nhìn

*Sứ mệnh:

- Xây dựng môi trường chăm sóc giáo dục tốt, phát triển toàn diện nhân cách trẻ thơ, sự yên tâm, niềm tin tưởng số 1 của các bậc phụ huynh.

* Hệ thống giá trị:

- Tinh thần đoàn kết – tình thương yêu – tinh thần trách nhiệm

- Tính trung thực - sự hợp tác phấn đấu vươn lên.

* Tầm nhìn:

-  Học sinh của chúng ta sẽ là những chủ thể tư duy, sáng tạo giúp ích cho bản than và xã hội.

 Lôgô trường mâm non An Sinh B