Lịch công tác
Hôm nay: Thứ sáu, ngày 03 / 02 / 2023
7 giờ 30

- Đ/c Lê Thị Phượng: Hiệu trưởng- Làm việc tại trường

- Đ/c Cao Thị Mơ: PHT- Làm việc tại trường

- Đ/c Chu Thị Tuyết Minh: PHT- Làm việc tại trường

13 giờ 30

- Đ/c Lê Thị Phượng: Hiệu trưởng- Làm việc tại trường

- Đ/c Cao Thị Mơ: PHT- Làm việc tại trường

- Đ/c Chu Thị Tuyết Minh: PHT- Làm việc tại trường